Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành cho sản phẩm Dainese - AGV là 12 tháng.

✔︎Dainese Vietnam chỉ bảo hành đối với các sản phẩm khiếm khuyết về gia công. Dainese không bảo hành những hỏng hóc, hư hại phát sinh sau khi khách hàng mua hàng hoặc các lỗi do khách hàng gây ra, sử dụng sai sản phẩm hoặc thiếu bảo dưỡng/bảo quản sản phẩm theo khuyến cáo. Bảo hành không bao gồm những thiệt hại do hao mòn, hư hỏng tự nhiên những vết cắt xước gây ra bởi sự va chạm hay tai nạn, hay các vấn đề liên quan đến nhiệt độ môi trường.

✔︎Dainese Vietnam không bảo hành đối với những mặt hàng giảm giá >=20% (áp dụng trên mức giảm giá công bố) sau khi khách hàng kiểm tra tình trạng hàng hóa

Tuy nhiên với các vấn đề liên quan đến kết cấu sản phẩm ( đặc biệt là nón bảo hiểm thuộc hàng hóa nhóm 2 theo quy định của cơ quan chức năng, Dainese Vietnam sẽ hỗ trợ quý khách theo các chính sách của AGV toàn cầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng hàng chính hãng.


Thời gian bảo hành tính từ ngày khách hàng nhận sản phẩm và chỉ khi khách hàng còn giữ biên lại mua hàng gốc.

Dainese sẽ tự quyết định việc bảo hành bằng sửa chữa hoặc thay thế.