Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành cho sản phẩm Dainese - AGV là 12 tháng.

✔︎Dainese Vietnam chỉ bảo hành đối với các sản phẩm khiếm khuyết về gia công. Dainese không bảo hành những hỏng hóc, hư hại phát sinh sau khi khách hàng mua hàng hoặc các lỗi do khách hàng gây ra, sử dụng sai sản phẩm hoặc thiếu bảo dưỡng sản phẩm theo khuyến cáo. Bảo hành không bao gồm những thiệt hại do hao mòn, hư hỏng tự nhiên những vết cắt xước gây ra bởi sự va chạm mạnh hay tai nạn.

✔︎Dainese Vietnam không bảo hành đối với những mặt hàng giảm giá >=20% (áp dụng trên mức giảm giá công bố)

Thời gian bảo hành tính từ ngày khách hàng nhận sản phẩm và chỉ khi khách hàng còn giữ biên lại mua hàng gốc.

Dainese sẽ tự quyết định việc bảo hành bằng sửa chữa hoặc thay thế.

Ẩn [X] Hiển thị quảng cáo Dainese