Chương trình ưu đãi 35% cho sản phẩm thứ 4.

Chương trình ưu đãi 35% cho sản phẩm thứ 4.

Từ ngày 30/3/2018, Dainese Vietnam áp dụng chương trình ưu đãi như sau:

Sản phẩm thứ 2 : giảm 15%

Sản phẩm thứ 3 : giảm 25%

Sản phẩm thứ 4 : giảm 35%

*áp dụng sản phẩm có giá thấp hơn


Chương trình áp dụng cho toàn bộ bộ sưu tập mới nhất của Dainese và AGV trong năm 2018.


Chương trình không áp dụng cùng với các chương trình ưu đãi khác.-Dainese Vietnam.

← Bài trước Bài sau →